โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ระบบราง

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
07/02/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มกราคม 2560 ระบบราง 1565
07/02/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ระบบราง 233
09/12/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ระบบราง 396
02/11/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ระบบราง 935
03/10/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน กันยายน 2559 ระบบราง 198
06/09/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ระบบราง 615
04/08/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ระบบราง 696
04/07/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ระบบราง 421
03/06/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ระบบราง 493
28/04/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน เมษายน 2559 ระบบราง 879