โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ระบบราง

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
06/07/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ระบบราง 328
11/05/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน เมษายน 2560 ระบบราง 26
11/05/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน เมษายน 2560 ระบบราง 21
11/05/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน เมษายน 2560 ระบบราง 22
05/04/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ระบบราง 25
07/03/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ระบบราง 33
07/02/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มกราคม 2560 ระบบราง 2423
07/02/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ระบบราง 1005
09/12/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ระบบราง 474
02/11/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ระบบราง 1016