โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ระบบราง

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
07/02/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มกราคม 2560 ระบบราง 1924
07/02/2017 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ระบบราง 467
09/12/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ระบบราง 418
02/11/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ระบบราง 958
03/10/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน กันยายน 2559 ระบบราง 213
06/09/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ระบบราง 649
04/08/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ระบบราง 728
04/07/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ระบบราง 443
03/06/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ระบบราง 527
28/04/2016 ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน เมษายน 2559 ระบบราง 901