โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า อาคารจอดรถ

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
28/10/2016 ประจำเดือนตุลาคม 2559 อาคารจอดรถ 1 และ 2 อาคารจอดรถ 387
19/09/2016 ประจำเดือนกันยายน 2559 อาคารจอดรถ 1 และ 2 (1) อาคารจอดรถ 392
17/09/2016 ประจำเดือสิงหาคม 2559 อาคารจอดรถ 1 และ 2 อาคารจอดรถ 135
17/09/2016 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 อาคารจอดรถ 1 และ 2 อาคารจอดรถ 122
27/07/2016 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ 307
13/05/2016 ประจำเดือนเมษายน 2559 อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ 429
06/05/2016 ประจำเดือนมีนาคม 2559 อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ 363
11/03/2016 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ 408
09/02/2016 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ 333
28/01/2016 ประจำเดือนมกราคม 2559 อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ 396