โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 3

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
12/09/2016 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 IVS3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 359
27/07/2016 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 254
22/07/2016 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 223
24/05/2016 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 392
16/04/2016 ประจำเดือนเมษายน 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 377
23/03/2016 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 357
16/02/2016 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 410
01/02/2016 ประจำเดือนมกราคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 371
21/12/2015 ประจำเดือนธันวาคม 2558 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 414
18/11/2015 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ปล่องระบายอากาศที่ 3 ปล่องระบายอากาศที่ 3 483