โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
12/09/2016 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 Cut and Cover ท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 559
27/07/2016 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 / Cut and Cover เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 451
22/07/2016 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 Cut&Cover ท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 369
16/04/2016 ประจำเดือนเมษายน 2559 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 629
16/02/2016 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 614
01/02/2016 ประจำเดือนมกราคม 2559 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 544
21/12/2015 ประจำเดือนธันวาคม 2558 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 531
18/11/2015 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 637
19/10/2015 ประจำเดือนตุลาคม 2558 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 546
13/08/2015 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 งานเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณท่าพระ 943