โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
14/01/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 376
13/12/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนธันวาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 391
18/11/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 309
11/10/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนตุลาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 277
13/09/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกันยายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 357
11/08/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 416
21/07/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 561
16/06/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 480
03/06/2016 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 324
19/04/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนเมษายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 574