โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
14/01/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 331
13/12/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนธันวาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 365
18/11/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 281
11/10/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนตุลาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 255
13/09/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกันยายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 326
11/08/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 397
21/07/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 530
16/06/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 464
03/06/2016 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 298
19/04/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนเมษายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 564