โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
19/06/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 92
20/05/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 30
11/04/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนเมษายน 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 28
16/03/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมีนาคม 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 27
14/01/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 434
13/12/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนธันวาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 437
18/11/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 349
11/10/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนตุลาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 330
13/09/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกันยายน 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 420
11/08/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2559 เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง 468