โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 2

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
07/02/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 2 264
14/01/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 2 650
13/12/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนธันวาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 1266
18/11/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 724
11/10/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนตุลาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 187
13/09/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกันยายน 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 282
11/08/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 191
21/07/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 299
16/06/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 308
03/06/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 2 396