โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 1

วันที่ รายงาน สถานี อ่าน(ครั้ง)
20/06/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 75
20/05/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 49
11/04/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนเมษายน 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 25
16/03/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมีนาคม 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 23
07/02/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 411
07/02/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 413
14/01/2017 ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560 ปล่องระบายอากาศที่ 1 403
13/12/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนธันวาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 1 454
18/11/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 1 329
11/10/2016 ความคืบหน้าประจำเดือนตุลาคม 2559 ปล่องระบายอากาศที่ 1 265