โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ระบบราง

ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

06/07/2017 02:09AM

Pre-Concreting Inspection at Mainline, BS14

Pouring Concrete at Mainline, BS14

Track Slab Completed at Mainline, BN12 to BN13

Bracket and Conductor rail Installation at Mainline, Transition Structure to BS14

Rebar Installation at EB Tunnel, BS12 to IVS2

Track Slab Completed at Tunnel, BS12 to BS11

MRTA’s Site Inspection at Mainline, BN13

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน