โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า สถานีวังบูรพา

ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2560

20/06/2017 02:01AM

ความคืบหน้าของสถานีสามยอด (วังบูรพา) : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 97.16

Sam Yot Station BS-11 : PSD Down stand at Lower Platform

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน