โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 2

ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2560

20/06/2017 01:51AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 2 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 99.79

Inter Ventilation Shaft No.2 : Excavate Right Side at Lower Adit

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน