โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 1

ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2560

20/06/2017 01:47AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 1 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 100

Inter Ventilaion Shaft No.1 : E&M ECS Podium Level

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน