โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า เปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณหัวลำโพง

ความคืบหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2560

19/06/2017 06:38AM

ความืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศหัวลำโพง : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 100

Ventilation Shaft : HLP.

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน