โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 2

ความคืบหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2560

20/05/2017 01:21AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 2 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 99.65

lnter Ventilation Shaft No.2 : Roof Slab Part 2 Construction

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน