โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 1

ความคืบหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2560

20/05/2017 01:18AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 1 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 100

lnter Vention Shaft No.1 : E&M B6 Level Silencer lnstallation

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน