โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ระบบราง

ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน มกราคม 2560

07/02/2017 07:44AM

Lifting of Conductor Rail at BS17 to BS18

Rebar and Formwork Installation BS16 to BS17

Pre-Concreting Inspection at BS16 to BS17

Pouring Concrete at BS16 to BS17

Bracket Installation at DAW

Conductor Rail Installation at BS17 to BS18

Lifting Rail at BN18

 

Flashbutt Welding at BN18

Pulling LWR at BN11 to BN12


Concrete Sleeper Distribution BN10 BN13

Pouring Concrete at BS13

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน