โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ระบบราง

ความคืบหน้า ระบบราง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

07/02/2017 07:16AM

Buffer Stop Installation at Stabling yard

Concrete sleeper Distribution at BS16 to BS17

Crossover Installation at BS16 to BS17

Rebar and Formwork Installation

Pre-Concreting Inspection at BS15 to BS16

Pouring Concrete at BS16 to BS17

Aluminothermic Welding Scissor Crossover No. 2025, 2026, 2027 and 2028

Electric Test at BS19 to BS20

Survey Mark Slab Track at BN11

Lifting Concrete Sleeper at BN11

Lifting Wiremesh at BN11
Flash Butt Welding at BN11
Pouring Concrete

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน