โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า สถานีวัดมังกรกมลาวาส

ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

07/02/2017 07:10AM

ความคืบหน้าขอวสถานีวัดมังกร : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 99.60

Wat Mangkon Station BS-10 : Main Water Pipe & TOT Duct Bank

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน