โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า สถานีวังบูรพา

ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

07/02/2017 07:07AM

ความคืบหน้าของสถานีสามยอด (วังบูรพา) : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 95.41

Sam Yot Station BS-11 : Block Wall at Upper Platform

 

 

 

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน