โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 2

ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

07/02/2017 07:02AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 2 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 93.91

Inter Vention Shaft No.2 : B1-Podium Wall Concrete

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน