โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 1

ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

07/02/2017 06:16AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 1 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 99.96

Inter Vention Shaft No.1 : E&M Cable Tray B1 Level

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน