โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 1

ความคืบหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

07/02/2017 06:12AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศหัวลำโพง : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 100

Ventilation Shaft : Architect Work/HLP.

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน