โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 2

ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560

14/01/2017 03:40AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 2 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 92.90

Inter Vention Shaft 2 : Outside Entrance Stair Concrete

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน