โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ความคืบหน้า ปล่องระบายอากาศที่ 1

ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม 2560

14/01/2017 03:36AM

ความคืบหน้าของอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 1 : เฉพาะงานโครงสร้าง ร้อยละ 99.96

Inter Vention Shaft 1 : Concrete at B6 infill Slab

 

ตำแหน่งการรายงานผล

ภาพประกอบรายงาน