โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

แจ้งปิดจราจร ถ.จรัญฯขาเข้า-ขาออก (1 ช่องจราจร) บริเวณแยกไฟฉาย งานก่อสร้างเสาทางวิ่งรถไฟฟ้า วันที่ 25 ต.ค. 58 - 15 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชม.

ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง : จราจร ,
October 22, 2015 00:36 , จำนวนครั้งที่อ่าน: 998 ครั้ง

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งแผนงานเข้าพื้นที่บริเวณแยกไฟฉาย เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2558 นี้ หลังจากได้ข้อสรุปจาก กทม. เนื่องจากโครงการทับซ้อนระหว่าง 2 โครงการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ ของ รฟม. และงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดพรานนก (อุโมงค์ไฟฉาย) ของ กทม. โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือปรับแผนการเข้าพื้นที่ และเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

     โดย รฟม. แจ้งว่า กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - ท่าพระ (สัญญาที่ 3)  จะเข้าพื้นที่บริเวณแยกไฟฉาย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างเสาทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องปิดจราจร ถนนจรัญสนิทวงศ์ (1 ช่องจราจร) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เริ่มตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง  ดังนี้

  • บริเวณแยกไฟฉายฝั่งเหนือ
  • ฝั่งขาเข้า ปิด 1 ช่องจราจร ตั้งแต่สะพานลอยหน้าตลาดบางขุนศรี ถึง ร้านสหวัฒน์ วัสดุก่อสร้าง
  • ฝั่งขาออก ปิด 1 ช่องจราจร ตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 ถึง ตลาดบางขุนศรี

 

  • บริเวณแยกไฟฉายฝั่งใต้
  • ฝั่งขาเข้า ปิด 1 ช่องจราจร ตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/1 ถึง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 26
  • ฝั่งขาออก ปิด 1 ช่องจราจร ตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ถึง ซอยตลาดนครหลวง

     ทั้งนี้ การปิดจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ตำแหน่งการรายงานผลกระทบ