โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.จรัญฯขาเข้า-ขาออก เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินและเทคอนกรีตคืนสภาพผิวจราจร วันที่ 6-9 และ 10-15 ส.ค. 58 เวลา 22:00-05:00น.

ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง : จราจร ,
August 06, 2015 08:12 , จำนวนครั้งที่อ่าน: 966 ครั้ง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - ท่าพระ (สัญญาที่ 3) จะดำเนินงานปิดฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และเทคอนกรีตคืนสภาพผิวจราจร จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจร ถนนจรัญสนิทวงศ์ ฝั่งขาเข้า-ขาออก ดังนี้

ขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2558 เวลา 22:00-05:00 น. บริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20/2 - 20/1

  • กรณีที่มาจากแยกบรมราชชนนีต้องการไปแยกท่าพระ ให้เบี่ยงจราจรบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20/2 จากนั้นตรงไปแล้วเบี่ยงออกบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20/1 มุ่งหน้าไปแยกท่าพระ
  • กรณีที่มาจากแยกท่าพระต้องการไปแยกบรมราชชนนี ให้ตรงไปใช้เส้นทางปกติ

 

ขาออก ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2558 เวลา 22:00-05:00 น. บริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 23/1

  • กรณีที่มาจากแยกบรมราชชนนีต้องการไปแยกท่าพระ ให้ตรงไปใช้เส้นทางปกติ
  • กรณีที่มาจากแยกท่าพระต้องการไปแยกบรมราชชนนี ให้เบี่ยงจราจรบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 21 จากนั้นตรงไปแล้วเบี่ยงออกบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 23/1 มุ่งหน้าไปแยกบรมราชชนนี

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ตำแหน่งการรายงานผลกระทบ