โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาที่ 5

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

งานระบบราง(ความยาวของราง 70.00 กิโลเมตร)

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 (1,890 วัน)

มูลค่าสัญญา 4,843,984,909.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ

งานออกแบบระบบราง จัดซื้อ ทดสอบและประกอบราง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ

17/09/2012