โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาที่ 4

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558 (1,640 วัน)

มูลค่าสัญญา 12,770,093,909.04 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ

งานโยธา (ยกระดับ) ช่วงท่าพระ - หลักสอง (ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร) มีความสูงด้านบนของรางที่ประมาณ 22 เมตร ประกอบด้วยสถานียกระดับ 7 สถานี มีอาคารจอดรถ 2 อาคารที่บริเวณถนนเพชรเกษม 47 และถนนเพชรเกษม 80 และมีศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณถนนเพชรเกษม 48

 

17/09/2012