โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาที่ 3

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น (SH-UN JV)

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558 (1,640 วัน)

มูลค่าสัญญา 10,846,076,250.41 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ


งานโยธา (ยกระดับ) ช่วงเตาปูน - ท่าพระ (ระยะทาง 11.04 กิโลเมตร) โครงสร้างทางรถไฟยกระดับที่ความสูงประมาณ 17 เมตร ประกอบด้วยสถานียกระดับ 8 สถานี

 

17/09/2012