โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาที่ 2

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ช่วงสนามไชย - ท่าพระ (ระยะทาง 2.57 กิโลเมตร)

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 รวมเวลา 1,890 วัน

มูลค่าสัญญา 10,163,343,224.84 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ

ออกแบบรายละเอียด และก่อสร้าง ประกอบด้วย

• งานอุโมงค์ใต้ดิน เป็นอุโมงค์คู่ ความยาวประมาณ 2.57 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน จำนวน 2 สถานี คือ สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ
• งานปล่องระบายอากาศ
• งานก่อสร้างต่อเชื่อมกับสัญญาที่ 1 บริเวญสนามไชย
 

สัญญานี้รับช่วงต่อจากสัญญาที่ 1 บริเวณแยกสนามไชย วิ่งลอดผ่านปากคลองตลาดและแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านข้างวัดกัลยาณมิตร ตัดเข้าถนนอิสรภาพ บริเวณวัดราชสิทธาราม แล้วยกระดับเข้าเชื่อมต่อกับ สัญญา 4 ที่แยกท่าพระ

17/09/2012