โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาที่ 1

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย (ระยะทาง 2.85 ก.ม.)

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2559 รวม 1,890 วัน

มูลค่าสัญญา 10,884,675,580.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ

ออกแบบรายละเอียด และก่อสร้าง ประกอบด้วย

• งานอุโมงค์ใต้ดิน เป็นอุโมงค์คู่ ความยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน จำนวน 2 สถานี คือ สถานีวัดมังกร และสถานีวังบูรพา
• งานปล่องระบายอากาศ จำนวน 2 แห่ง
• งานก่อสร้างต่อเชื่อมกับอาคารสถานีใต้ดิน (เดิม) ที่หัวลำโพง

 

17/09/2012