โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

CSCBL

ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

 

ในส่วนของงานโยธามี CSC เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารควบคุมการก่อสร้าง

โดยในงานส่วนนี้จะประกอบด้วยงานก่อสร้างรวม 5 สัญญา

 

17/09/2012