โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

PMCBL

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ

 

PMC ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการโดยกลุ่ม PMC INDEX GROUP CONSORTIUM

รับผิดชอบการบริหารงานโครงการ ซึ่งแบ่งงานเป็นสองกลุ่มงานหลักคือ งานโยธาและงานระบบ

17/09/2012