โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ที่ปรึกษา

กลุ่มงานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ PMC (กลุ่มบริษัท PMC INDEX GROUP CONSORTIUM) รับผิดชอบการบริหารงานโครงการซึ่งแบ่งงานเป็นสองกลุ่มงานหลักคือ งานโยธาและงานระบบ

ในส่วนของงานโยธามี CSC เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารควบคุมการก่อสร้าง โดยในงานส่วนนี้จะประกอบด้วยงานก่อสร้างรวม 5 สัญญา

ส่วนงานระบบ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดจ้างโดย รฟม. จะมี MESC เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญา 6

14/09/2012