โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

การบริหารงานโครงการ

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีการตกลงเซ็นต์สัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 5 สัญญา

รวมทั้งสิ้น 7 สัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

และเริ่มดำเนินการก่อสร้างงานโยธาในเดือนเมษายน 2554

 

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL)

รับผิดชอบการบริหารงานโครงการซึ่งแบ่งงานเป็นสองกลุ่มงานหลักคือ งานโยธา และงานระบบ

 

ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL)

รับผิดชอบการบริหารควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โดยในงานส่วนนี้จะประกอบด้วยงานก่อสร้างรวม 5 สัญญา

ส่วนงานระบบยังอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดจ้าง โดย รฟม. จะมี MESC เป็นผู้ควบคุมงาน และ สัญญา 6

14/09/2012