โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วันที่ : 27 มิถุนายน 2560

สถานที่ : บริเวณถนนเจริญกรุง ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บริเวณสถานีวัดมังกรและถนนเยาวราช

กิจกรรม : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพบปะประชานชนบริเวณแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

July 21, 2017 00:19