โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ : 6 มิถุนายน 2560

สถานที่ : สถานีวัดมังกร

กิจกรรม : อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธาจุฬาฯ ไปเยี่ยมชมดูงานการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีวัดมังกร กลุ่มที่ 1 จำนวน 20 ท่าน

June 20, 2017 02:30