โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ : 5 มิถุนายน 2560

สถานที่ : สถานีสามยอด (วังบูรพา)

กิจกรรม : ที่ปรึกษา PMC ได้พานักศึกษาฝึกงานไปเยี่ยมชมดูงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีสามยอด จำนวน 5 ท่าน

June 20, 2017 02:24