โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ : 28 เมษายน 2560

สถานที่ : บริเวณถนนเจริญกรุง ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายใกล้ปล่องระบายอากาศที่ 1 และสถานีวัดมังกร

กิจกรรม : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพบปะประชาชนบริเวณแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ถ.เจริญกรุง

 

May 20, 2017 01:33