โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 5 เมษายน 2560

สถานที่ : พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

กิจกรรม : คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทอิตาเลียนไทย ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

April 11, 2017 01:32