โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่ : 9-10 มีนาคม 2560

สถานที่ : แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน

กิจกรรม : การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (Thai Rail lndustry Symposium and Exhibition : RISE) ครั้งที่ 3

 

March 16, 2017 01:38