โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25560

วันที่ : 26 มกราคม 2560

สถานที่ : สถานีพญาไท

กิจกรรม : การมอบเงิสนับสนุนของขวัญปีใหม่

 

February 10, 2017 03:34