โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ : 9 มกราคม 2560

สถานที่ : สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์

กิจกรรม : การมอบกระเช้าของขวัญให้กับท่านผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (คุณยุทธนา) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน

January 14, 2017 04:08