โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ : 9 มกราคม 2560

สถานที่ : กองบำรุงอาคารสถานที่ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม : การมอบกระเช้าของขวัญให้กับท่านหัวหน้ากองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ รฟท. (คุณพรชัย) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน

January 14, 2017 03:58