โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

วันที่ : 22 ธันวาคม 2559

สถานที่ : บริษัท ไทรทอง (คลองถม)

กิจกรรม : การมอบกระเช้าของขวัญใหเกับคุณสุพจน์ บริษัท ไทรทอง (คลองถม) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน

 

December 23, 2016 08:11