โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สน.พระราชวัง

กิจกรรม : การสนับสนุนป้ายจราจร จำนวน 28 ป้าย ให้กับ สน.พระราชวังเป็นเงิน 12,100 บาท

December 23, 2016 07:52