โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 

สถานที่ : งานประเพณีชักพระ ณ วัดนางชี

กิจกรรม : ฝ่ายประชามสัมพันธ์ ITD , ที่ปรึกษา PMCBL และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รฟม. ได้ไปร่วมงานพิธีสรงน้ำและร่วมขบวนล่องเรือแห่พระบรมสารีรีกธาตุรอบคลองชักพระ ณ วัดนางชี

 

November 18, 2016 01:55