โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สน.สำราญราษฎร์

กิจกรรม : การสนับสนุนวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 เครื่องให้กับ สน.สำราญราษฎร์ เป็นเงิน 12,500 บาท

November 18, 2016 01:51