โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่ : 7 ตุลาคม 2559

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพงและวัดมังกร

กิจกรรม : การต้อนรับคณะบุคลากรกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ และคณะที่ปรึกษาจาก MAA ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 25 ท่าน

 

October 11, 2016 08:05