โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่ :  29 กันยายน  2559

สถานที่ : บริเวณถนนเจริญกรุงตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ตั่งแต่ปล่องระบายอากาศที่ 1 ถึงสถานีวัดมังกร

กิจกรรม : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพบปะประชาชนบริเวณแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ถ.เจริญกรุง

 

October 11, 2016 07:59