โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่ : 19 กันยายน 2559

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การมอบเงินสนับสนุนงานเลี้ยงเกษียณของข้าราชการตำรวจ จำนวน 5 ท่าน ให้กับ สน.พญาไท จำนวน 5,000 บาท 

 

October 11, 2016 07:55